Ezpata-dantza
  Jorrai-dantza
  Soka-dantza
  Zortzikoak
Brokel-dantza
Boastitzea
Agurra
Makila txikiena
Brokel-makilena
Makila handiena
Belauntxingoa
Uztai txikiena
Uztai handiena
Zinta-dantza
Doinu zaharrak
Ormatxulo
Txakolin
Punta motz
Ehun eta bikoa

          pasos
  • Erreberentziako deia (Llamada de agurra o saludo)
  • Kontradantzako sentziloa (Sencillo de contradanza)
  • Zortzikoko sentziloa (Sencillo de zortziko)
  • Muriskak (Cabriolas)