Ezpata-dantza
  Jorrai-dantza
  Soka-dantza
  Zortzikoak
Brokel-dantza
Boastitzea
Agurra
Makila txikiena
Brokel-makilena
Makila handiena
Belauntxingoa
Uztai txikiena
Uztai handiena
Zinta-dantza
Doinu zaharrak
Ormatxulo
Txakolin
Punta motz
Ehun eta bikoa

          Dantzaren azalpena

Bullet1 Ezpata-dantzariak lau lerrotan antolatuta daude. Dantzari bakoitzak bere ezpata esku-lekutik hartuko du eskuineko eskuarekin, eta ezpataren punta aurrean duen dantzariari eskainiko dio. Horrela, dantzari bakoitzak ezkerreko eskuarekin atzeko dantzariak eskaintzen dion ezpataren punta hartuko du. Horretarako eskua kanpoaldera irekiko du. Lau lerroen aurrean buruzagia dago, eta honek, lerro bakoitzaren aurrean dauden dantzariek eskainiko dizkioten lau ezpaten puntak hartuko ditu, bi esku bakoitzarekin. Azkendariak, bina ezpata txiki dituztela, taldearen azken lerroan egokituko dira, bakoitza ilara baten atzean.

Bullet1 Taldearen hasierako antolaketa honetatik abiatuta dantzatuko da ezpata-dantza. Ezpata-dantzak bi zati nabarmen ditu: zubiak eta ezpata txikien dantza. Horrez gain, ohorezko zubia egiteko beste mugimendu mota bat egiten da.
 
          Ezpata-dantzaren azalpena

Zubiak

Bullet1 Taldekideak, denak batera, musikaren erritmora urratsak emanez joango dira aurreratzen. Buruzagiak erabakitakoan, ezpatak buruz gain altxatuko ditu eta ezpata-dantzari guztiek altxatuko dituzte ezpata luzeak buru gainean. Buruzagiak bira erdi egingo du eta ezpatak eskuz aldatuko ditu. Oinez jarraituko du lau lerroen erditik atzerantz joanez. Lerro bakoitzean lehen postuan dauden dantzariak (1, 2, 3 eta 4 dantzariak) ere biratzen hasiko dira. Ezpatak buru gainean dituztela, 1 eta 4 dantzariak taldearen kanpoko alderantz biratuko dira, eta 2 eta 3 dantzariak, barrurantz. Bigarren lerroan datozen dantzariek gauza bera egingo dute aurreraino iritsitakoan, baina aurreko dantzariaren kontrako norabidean biratuko dira. Hirugarren lerroak lehenaren gauza bera egingo du eta laugarrenak, bigarrenarena. Horrela, talde osoa atzeko aurrera geratu arte.

Bullet1 Azkendariak taldearen aurrealdera iristean bertan geratuko dira. Buruzagiak beste zubi bat egingo du eta taldea berriz ere aurrealdera etorriko da, baina oraingoan azkendariak aurrean izango dituzte zain.

Ikus Ezpata-dantza bideoa

Ezpata txikien dantza

Bullet1 Azkendariek ezpata txikiekin egiten duten dantzak hiru zati ditu. Lehenengoan txingo luzeko paseoa egingo dute. Bigarrenean zortzikoa dantzatuko dute. Eta hirugarrenean ezpata txikien jokoa egingo dute.
DOINUA Ezpata txikien dantza Urratsak
A Txingo luzeko paseoa

Deia
B Zortzikoko sentziloa eskuinarekin
Oin punta gailur ezkerrarekin
Belauneko gurpila jirakoa ezkerrera
Lauarin
Lasterka jirakoa eskuinera
Oin punta gailur ezkerrarekin
Zortzikoko sentziloa eskuinarekin

Deia
C Ezpata txikien jokoa eskuineko eskuarekin
Ezpata txikien jokoa ezkerreko eskuarekin
Ezpata txikien jokoa eskuineko eskuarekin
Ezpata txikien jokoa ezkerreko eskuarekin
Ezpata txikien jokoa bi ezpatekin
Ezpata txikien jokoa bi ezpatekin
Ezpata txikien jokoa bi ezpatekin
Ezpata txikien jokoa bi ezpatekin

Deia


Ikus Ezpata-txikien dantza bideoa

          Ohorezko zubiaren azalpena

Bullet1 Buruzagiak helduta dituen lau ezpatetatik hiru askatuko ditu, eta eskuineko lerroko ezpata bakarrik helduta duela, korrika hasiko da atabalaren erritmora. Eskuineko lerro osoak jarraituko dio, eta lerroko azken dantzariari bigarren lerroko lehen dantzaria lotuko zaio ezpata ezkerreko eskura luzatuz eta bere lerroa ere korrika jarri araziko du. Hirugarren lerro osoa bigarrenera lotuko da modu berean eta laugarrena, hirugarrenera.

Bullet1 Buruzagiak zirkulu handi bat egingo du korrika eta zubiaren sarrera egin beharreko tokira iristean, bertan geldituko da atzetik datorren dantzariari begira. Ezpata-dantzariak, zubia egin behar den tokira iritsi ahala, ezpatak buruz gain altxatuta dituztela kanpo aldera jiratuko dira berriz ere pareko dantzariaren aurrez-aurre geldituz. Sigi-sagan joan behar dira jartzen dantzariak eta ezpatak goian dituztela osatuko da ohorezko zubia.

Bullet1 Zubia askatzeko, buruzagiak korrika saioa egingo du berriz, eta zubia egiteko prestatu diren orden berean baina kontrako alderantz joango dira biratzen dantzariak eta korrikari ekiten. Hasierako tokira itzultzean, ezpata soka askatu eta lau lerrotan antolatuko da berriz taldea.

Ikus Ezpata-dantza (Arkuak) bideoa
          Urratsak

Ikus Txingo luzeko paseoa
Ikus Zortzikoko sentziloa
Ikus Oin punta gailur
Ikus Belauneko gurpil jirakoa
Ikus Lauarina
Ikus Lasterka jirakoa
Ikus Muriskak
Ikus Azken-azkena