Ezpata-dantza
  Jorrai-dantza
  Soka-dantza
  Zortzikoak
Brokel-dantza
Boastitzea
Agurra
Makila txikiena
Brokel-makilena
Makila handiena
Belauntxingoa
Uztai txikiena
Uztai handiena
Zinta-dantza
Doinu zaharrak
Ormatxulo
Txakolin
Punta motz
Ehun eta bikoa

         Dantzaren azalpena
Bullet1 Dantzariak bi lerrotan antolatuta daude, buruzagia aurrean dutela eta zahagiak daramatzatenak, albo batean, taldetik aparte. Doinua hastean, buruzagiak zortzikoa dantzatuko du, dakizkien urratsekin konbinazioak eginez eta bere trebetasuna erakutsiz. Zortzikoaren azken zatian txingo luzeko paseoa izeneko urratsa egingo du buruzagiak. Ondoren dei nagusia dantzatuko dute dantzariek eta zortzikoa egiten hasiko dira. Zortziko osoa txingo luzeko paseoa eginez osatuko dute.


Bullet1 Zortziko bukaerako deiarekin batera zahagidunak jorrai-dantzarien artera sartuko dira. Dantzariak aitzurrean ariko balira bezala egingo dute, aitzurra lurrean erabiliz eta aurrera eta atzera urratsak emanez doinuaren erritmora. Une honetan ondoko hitzak kantatu izan dira zenbait tokitan: "Ai zahagia, zahagia, zahagia! Ai, zahagia puztuta!". Beste batzuetan "puztuta" baino "hustuta" esan ohi da, Iztuetak aipatutako jai bukaerako zentzuarekin bat eginez.

Bullet1 Aitzurrean egiteko zatiarekin bukatutakoan, aitzurren kritenak elkarrekin kolpatuko dituzte dantzariek eta zahagiari kolpe handiak emango dizkiote. Berriz ere aitzurrean jarduteko itxura egin eta kolpeen jokoa errepikatuko dute. Azken kolpearekin batera, zahagidunak lurrera eroriko dira.
  1. Buruzagiaren zortzikoa
  2. Dei nagusia geldikakoa
  3. Zortzikoa, txingo luzeko paseoa eginez
  4. Dei nagusia dantzatuta
  5. Aitzurrean egin aurrera eta atzera
  6. Aitzurrak elkar kolpatu eta zahagia jo
  7. Aitzurrean egin aurrera eta atzera
  8. Aitzurrak elkar kolpatu eta zahagia jo
Bullet1 Iztuetak jorrai-dantza bi aldetara begira, aurrera eta atzera, egiten zela aipatu zuen, hain zuzen ere brokel-dantzako zinta-dantzan tradizioz ezagutu izan den moduan. Gure proposamenean ikusleak aurrealdean irudikatu ditugunez, aurrera begira soilik aurkeztu dugu.
Ikus Jorrai-dantza bideoa

         Urratsak

         Tresnak

Bullet1 Aitzurren burdinezko zatiaren -berezko aitzurraren- ondotik helduta kirtenak elkarrekin joko dituzte dantzariek. Laukoteka antolatuta daudela kontuan hartuta, ondoko lerroko dantzariarekin hasiko da jokoa eta lau kolpe emango dituzte, eskuinetik ezkerrera hasita eta kontrakora jarraituz. Ondoren beste hiru kolpe joko dituzte lerro bereko dantzariarekin. Laugarren kolpea ematea tokatzen denean, laukotearen erdian makurtuta dagoen zahagiari joko diote denek aitzurraren kirtenarekin. Joko hau bitan egingo da berriz ere aitzurrean egin aurretik.