Ezpata-dantza
  Jorrai-dantza
  Soka-dantza
  Zortzikoak
Brokel-dantza
Boastitzea
Agurra
Makila txikiena
Brokel-makilena
Makila handiena
Belauntxingoa
Uztai txikiena
Uztai handiena
Zinta-dantza
Doinu zaharrak
Ormatxulo
Txakolin
Punta motz
Ehun eta bikoa

         Dantzaren azalpena

Doinu zahar guztiak bezala dantzariak bakoitzak aukeratzen ditu ormatxulo dantzatzeko erabiliko dituen urratsak. Urratsen konposizio koreografikoa egiteko doinu zaharren atalean eskaintzen diren arauez gain, doinu zahar bakoitzaren egitura hartu behar da kontuan.

Hona Juan Inazio Iztuetak doinu zahar honi buruz dioena:

“Eun da bikoak ditu 3 zatitan 64 puntu: lendabiziko zati biak jotzen dira biña aldiz, eta 3 garrena beiñ baizik ez, zeña dan 26 puntukoa; beragatik datoz dantzatu bearrak 102 puntu, soñuak izena duen bezala, modu onetan:
1. zatiak ditu 26 puntu, eta artu bear ditu …........ 4, 2, 4, 6, 6, 4
2. ………...…. 12 puntu, eta artu bear ditu ……...…. 6, 6
3. ............. 26 puntu, eta artu bear ditu …........ 4, 2, 4, 6, 6, 4
Ezta zati au beiñ baizik jotzen.”
          Dantzaren egitura

Zatiak Puntuak
Dantzatu
A 26 4 - 2 - 4 - 6 - 6 - 4
A 26 4 - 2 - 4 - 6 - 6 - 4
B
12
6 - 6
B
12
6 - 6
D
26
4 - 2 - 4 - 6 - 6 - 4
Guztira
102
102