Ezpata-dantza
  Jorrai-dantza
  Soka-dantza
  Zortzikoak
Brokel-dantza
Boastitzea
Agurra
Makila txikiena
Brokel-makilena
Makila handiena
Belauntxingoa
Uztai txikiena
Uztai handiena
Zinta-dantza
Doinu zaharrak
Ormatxulo
Txakolin
Punta motz
Ehun eta bikoa

         Dantzaren azalpena

Doinu zahar guztiak bezala dantzariak bakoitzak aukeratzen ditu ormatxulo dantzatzeko erabiliko dituen urratsak. Urratsen konposizio koreografikoa egiteko doinu zaharren atalean eskaintzen diren arauez gain, doinu zahar bakoitzaren egitura hartu behar da kontuan.

Hona Juan Inazio Iztuetak doinu zahar honi buruz dioena:

“Punta motzek ditu 2 zatitan 21 puntu. Lenengo zatia jotzen da bi aldiz, eta bestea beiñ baizik ez, zeña dan 13 puntukoa, eta datoz dantzatu bearrak 29 puntu, modu onetan:
1. zatiak ditu 8 puntu, eta artu bear ditu dantzariak………..8
2. ……….…. 13 puntu, eta artu bear ditu dantzariak…....….4, 4, 5
Ezta zati au beiñ baizik jotzen.”
         Dantzaren egitura

Zatiak Puntuak Dantzatu
A 8 8
A 8 8
B 13 4 - 4 - 5
Guztira 29 29