Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Izenak berak adierazten duen bezala, dantza bukaeran dantzatzen da nagusiki. Muriska batekin hasi, muriska jirakoarekin jarraitu eta berehala atzera eta aurreranzko urratsak egin behar dira zango ostikoarekin bukatzeko. Atzera eta aurreranzko urratsak modu honetan egiten dira: eskuinarekin hasita lau urrats txiki egiten dira atzerantz, eta segidan bi urrats handiago aurrerantz zango ostikoarekin errematea emateko. Atzera eta aurreranzko urrats hauek azken-azkena borobilduko duen zango ostikoa egiteko inpultsoa hartzeko erabiltzen dira.