Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
Txingoa
Demi-plié
Muxeta
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Oin-punta gailurrekin hasi, muriska bat egin eta eskuinaldera egindako muriska jirakoarekin bukatzen da dei nagusia. Dei nagusia dantza behin hasita dagoela egiten denean, deiaren zain gelditu beharrik ez izateko, sentzilo erdi bat egiten da oin-punta gailur egin aurretik. Ondoren muriska eta muriska jirakoa berdin egiten dira.
Geldikako dei nagusia Dantzatutako dei nagusia