Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
Txingoa
Demi-plié
Muxeta
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Badira zenbait mugimendu bere baitan urratsik osatzen ez dutenak, baina urratsen barnean eta urratsen arteko loturetan garrantzi handia dutenak.

Demi-plié bi belaunek batera egiten duten flexio eta luzatze mugimendu bat da. Hasierako posizioan gaudela, bi belaunak batera tolesten hasiko gara, eta beraz, gerria lurreruntz hurbiltzen hasiko da, baina gorputzak tente eta luzatuta jarraitzen du. Belaunak oin-puntetara begira tolestu behar dira eta orpoak altxatzen hasi aurretik gorantz hasiko gara, belaunak berriz ere luzatuz .

Demi-plié batzuetan inertzia hautsi eta inpultsoa eskuratzeko erabiltzen da, adibidez muriskak eta lasterkak egiterakoan. Beste batzuetan jauzi batetik lurrera erortzean kolpea samurtzeko funtzioa du, murisketan adibidez.