Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldairaErreberentzian edo agurran egiten den deia da erreberentziaren deia. Txingo egin eskuineko oinarekin eta ezkerrekoarekin oin-punta gailur egin ondoren, atzeranzko urratsa bat ematen da ezkerreko oinarekin, eskuineko oinarekin ezkerrekoa zapaldu eta berriz aurrera eramaten da eskuineko oina eta ezkerrekoa eskuinaren ondora itzultzen da eta lurreko gurpilak egiten ditu.