Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Erreberentzia edo agurra dantzatzerakoan dantzariaren aurrean dagoenari bizkarrik ez emateko egiten den aldairetan jaso da errespetuzko lasterka. Gurpilarekin egiten den lasterkaren antz handia du, baina ezkerreko oinarekin gurpila egin beharrean, oina ezkerraldera luzatu, eskuinaren ondora bildu eta berriz ere ezkerraldera luzatzen da. Hortik aurrerako mugimenduak lasterka arruntaren berberak dira. Ezkerreranzko errespetuzko lasterka egiterakoan eskuinarekin egin behar da gurpila.
Errespetuzko lasterka eskuinera Errespetuzko lasterka ezkerrera