Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
Txingoa
Demi-plié
Muxeta
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Gainontzeko lasterkak bezala, lasterka gehiagotuak ere, dantzaria aurrera begira dagoela alboetara mugituz, edota dantzariaren ardatzaren inguruan itzuli eginez dantza daitezke. Lasterka gehiagotua eskuinera egitean, eskuinera jiratu behar da eta ezkerrera egitean ezkerrerantz. Urratsaren gainontzeko mugimendu guztiak lasterka gehiagotu arruntaren berberak dira.

Lauarinean azaltzen den bezala, oso garrantzitsua da lasterka gehiagotua jirakoa zuzen gauzatzeko, urratsaren erdian dagoen oin-gurutzatzea ongi egitea. Eskuinera egindako lasterka gehiagotuan, ezkerreko oina eskuinaren aurretik ongi gurutzatu behar da.
Lasterka gehiagotua jirakoa eskuinera Lasterka gehiagotua jirakoa ezkerrera

Lasterka jirakoak goitik egin daitezkeen bezala, lasterka gehiagotuak jirakoak ere goitik egin daitezke.

Ala karrera senzilloak, nola geiagotuak, eskuiko aldera, eta ezkerrerontz bezala bere bat egiten dirade, gorputzari jira osoa eragiten zaiola, eta obei esaten zaiote karrera jirakoak, zeña idukiko dezuten aurkez, aldairak dantzatzeko irakaste edo instrukzioetan.