Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Lasterkak dantzaria aurrera begira dagoela alboetara mugituz egiteaz gain, dantzariaren ardatzaren inguruan itzuli eginez dantza daitezke. Lasterka eskuinera egitean, eskuinerantz jiratu behar da eta ezkerrera egitean, ezkerrerantz. Urratsaren gainontzeko mugimendu guztiak lasterka arruntaren berberak dira.

Lauarinean azaltzen den bezala, oso garrantzitsua da lasterka jirakoa zuzen gauzatzeko, urratsaren erdian dagoen oinen gurutzatzea ongi egitea. Eskuinera egindako lasterkan, eskuineko oinarekin egiten den gurpil erdiaren ondoren ezkerreko oinarekin eskuinaren aurretik ongi gurutzatu behar da.
Lasterka jirakoa eskuinera Lasterka jirakoa ezkerrera


Ala karrera senzilloak, nola geiagotuak, eskuiko aldera, eta ezkerrerontz bezala bere bat egiten dirade, gorputzari jira osoa eragiten zaiola, eta obei esaten zaiote karrera jirakoak, zeña idukiko dezuten aurkez, aldairak dantzatzeko irakaste edo instrukzioetan.