Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
Sentziloa
Zortzikoko sentziloa
Sentzilo 40 muriska
Sentzilo kontradantzakoa
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Gurpilarekin loratzen den lauarina da urrats hau. Lauarinean bezala, ezkerreko oinarekin txingo eginez hasten da lauarina eta eskuineko oinarekin lurreko gurpil oso bat egingo dugu lauarina osatzen duten mugimenduekin jarraituz. Lauarina osatzen duten lau desplazamenduetako bakoitzean egin behar dugu gurpila, txingoaren ondoren.