Hasierako posizioa
  Muriskak
Muriska erdia
Muriska osoa
Muriska gehiagotua
Muriska jirakoa
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Lurretik goruntz jauzi eginez, gorputza airean dela, oinak elkar gurutzatuz egiten diren urratsak dira muriskak edo kabriolak. Hainbat motatako muriskak badaude ere, muriska guztiek oinarri bera dute. Edozein muriska egiterakoan, aireratzeko inpultsoan eta baita lurreratutakoan ere, orkatilak eta belaunak flexionatuz, demi-plié bat egiten da.

Aireratzerakoan, jauzia egin ahal izateko inpultsoa lortuko da demi-pliéaren bidez. Behin lurreratutakoan, erortzea goxatzeko eta zango zein bizkar hezurrak ez mintzeko funtzioa du. Bi demi-plié horietan belaunak flexionatzen dira beraz, baina behin aireratutakoan, belaunak zuzendu egiten dira eta muriska bakoitzaren zango gurutzaketak belaunak zuzen daudela egingo dira. Zangoak hasierako posiziotik abiatzen direnez jarrera irekian izango dira muriska osoan. Goranzko norabidean belaunak erabat luzatu ondoren, orpoak altxatuko dira lurretik eta goranzko azken bultzada oin-puntek egingo dute. Beraz, oinak aireratu orduko oin-puntak lurrera begira luzatuta egongo dira.

Murisketan ez da altura handia bilatzen, jauzi txikia eta gurutzeak ahalik eta azkarren egitea da helburua. Lurretik gehiegi aireratu gabe abiadura handiz egiten dira zango-gurutzaketak.Edozein kabriola mota egitean beti jo bear du lurra oñ puntakin lenago erpoarekin baño: batetik txit itxuski dalako dantzariak muriska egitean, oñarekin osotoro jotzea; eta bestetik, zabuluka ibiltzen dalako lurra jotzean ezin geldituz, erorteko perill urkoan; baita ere gorputzari dardarika gaiztoa eragiten diolako. Argatik oi da esangia bat Euskaldun dantzarien artean ezik, dantzari oñak ez duela arraultzarik ere ausi bear oñ azpian artuagatik.