Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
Txingoa
Demi-plié
Muxeta
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Badira zenbait mugimendu bere baitan urratsik osatzen ez dutenak, baina urratsen barnean eta urratsen arteko loturetan garrantzi handia dutenak.

Muxeta inpultsoko urratsa da, oina altxatu eta belauna tolestuz indarrez beste zangoaren bernara eramaten da. Indarrez egiten dira bai goranzko eta bai beheranzko mugimenduak.