Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldairaOina aurrerantz eta ahalik eta goren altxatzeko egiten den mugimendua da oin-punta gailur. Oin batekin txingo egiten da eta txingoak eskaintzen duen inpultsoa baliatuz, ahalik eta goren altxatzen da beste hanka. Belauna zuzen dagoela altxatu behar da zangoa eta lurrera jaisten denean, goitik datorren oinarekin lurrean dagoen oinaren punta zapaldu behar da. Mugimendua egitean gorputzaren zuzentasunari eutsi behar zaio, gerria eta bizkarra okertu gabe.

Oin-punta gailur eskuineko hankarekin eta ezkerreko hankarekin egin daiteke, eta dantzaria hasierako posiziotik abiatzen denean, txingoa aurrean edo atzean dugun oinarekin egin daiteke.