Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Sentziloa osatzen duten oinarrizko urratsak espazioan mugituz, tokiz aldatuz, egiten direnean sentzilo kontradantzakoa izena erabiltzea proposatzen da. Mugimendu mota hau uztai handien dantzan eta azeri-dantzan maiz erabiltzen da.