Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
Sentziloa
Zortzikoko sentziloa
Sentzilo 40 muriska
Sentzilo kontradantzakoa
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Badira zenbait mugimendu bere baitan urratsik osatzen ez dutenak, baina urratsen barnean eta urratsen arteko loturetan garrantzi handia dutenak.

Txingoa oinarri-oinarrizko urratsa da. Oin bat altxatu eta lurra indarrez bultzatuz egiten da. Modu horretan inertzia hautsi eta hurrengo mugimendua egiteko inpultsoa eskuratzen da. Txingoaren funtzioa inpultsoa eskaintzea da eta beraz, ez da apaingarri bat eta bere ejekuzioan lehentasuna eman behar zaio funtzionalitateari.

Txingoa lekuan bertan egiten da askotan, baina desplazatua ere izan daiteke, Txingo luzearen paseoan, jira galduetan edo belauneko gurpil jirakoan ikus daitekeen moduan.