Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Zango ostikoa, txingo batekin hasten den artazia da, ezkerrez zein eskuinez egin daitekeena. Gailurrera ezkerreko oina eramango duen zango ostikoa egiteko, ezkerreko oinarekin egin behar da txingoa, eskuina altxatzen hasi eta segidan ezkerreko hanka ahalik eta goren bultzatu. Ezkerreko oinarekin egindakoa eskuinekoarekin egin behar da eskuineko zango ostikoa egiteko.

Zango ostikoa ezker hankarekin Zango ostikoa eskuin hankarekin