Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
Lasterka
Lasterka jirakoa
Lasterka jirakoa goitik
Lasterka gehiagotua
Lasterka oin-punta orpoarekikoa
Lasterka bikoiztua
Lasterka gehiagotua jirakoa
Lasterka oin-punta orpo jirakoa
Lasterka gurpilarekin
Errespetuzko lasterka
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Lasterka jirakoa goitik egiteko, lasterka jirakoa egin behar da, baina, hanka-gurutzatzea egiterakoan, gurutzatze hori airean egin behar da. Ahalik eta goren altxa behar dira oinak, baina hanka altxatzeak ez du urratsa aldatu behar, eta goitik egin arren, hankak gurutzatu egin behar dira. Jira egin ahala, zangoak progresiboki joan behar dira igotzen eta puntu gorena atzeko aldean bilatu behar da, baina jira osoa baliatu behar da oinak altxatu eta jaisten joateko. Lasterka jirakoa goitik ez da atzera begira egiten den zango ostiko bat, goitik egiten den lasterka jirakoa da.
Lasterka jirakoa goitik eskuinera Lasterka jirakoa goitik ezkerrera

Lasterka jirakoa goitik bai eskuinera eta bai ezkerrera egin daiteke.