Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
Lasterka
Lasterka jirakoa
Lasterka jirakoa goitik
Lasterka gehiagotua
Lasterka oin-punta orpoarekikoa
Lasterka bikoiztua
Lasterka gehiagotua jirakoa
Lasterka oin-punta orpo jirakoa
Lasterka gurpilarekin
Errespetuzko lasterka
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Gainontzeko lasterkak bezala, lasterka oin-punta orpo jirakoak ere, dantzaria aurrera begira dagoela alboetara mugituz, edota dantzariaren ardatzaren inguruan itzuli eginez dantza daitezke. Lasterka oin-punta orpo jirakoa eskuinera egitean, eskuinera jiratu behar da eta ezkerrera egitean, ezkerrerantz. Urratsaren gainontzeko mugimendu guztiak lasterka oin-punta orpo arruntaren berberak dira.
Lasterka oin punta orpo jirakoa eskuinera Lasterka oin punta orpo jirakoa ezkerrera

Lauarinean azaltzen den bezala oso garrantzitsua da lasterka oin-punta orpo jirakoa zuzen gauzatzeko urratsaren erdian dagoen oin-gurutzatzea ongi egitea. Eskuinera egindako lasterka oin-punta orpo jirakoan, ezkerreko oina eskuinaren aurretik ongi gurutzatu behar da.