Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
Lurreko gurpila
Belauneko gurpila
Belauneko gurpil jirakoa
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Hasierako posiziotik belauna altxatu eta izterra lurrarekin paralelo jarri behar da. Belauna tolestuta oin-punta lurrera begira dagoela, oinarekin kanpotik barruranzko borobilak egin behar dira. Ahalik eta gurpil handienak eta azkarrenak egin behar dira, gorputzaren oreka hautsi gabe. Jira-biraka dabilen oina zutik dagoen zangoaren ondo-ondotik pasatu behar da, belaunaren parean prakak laztanduz.

Eskuineko oinarekin zein ezkerrekoarekin egiten dira belauneko gurpilak.

Bideoan ikus daitezkeen belauneko gurpilak azkartasuna lantzeko ariketa bezala eginda daude.