Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
Aurrerako zorrotza
Atzerako muriska
Eskuineko muriska
Ezkerreko muriska
Muriska txingokoak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Eskuineko oinarekin txingo egin eta ezkerreko oina altxatu behar da atzeruntz eta ongi luzatuta jarri airean. Ezkerreko oina airean dagoela eta eskuineko oinarekin demi-plié eginda, jauzi egin: eskuineko hanka altxatu eta ezkerreko hanka azpitik jo behar du eta ondoren gainetik. Ezkerreko oina jaitsi behar da lurrera eta eskuinekoa ongi luzatuta airean utzi atzeko aldean.

Atzerako zorrotza aurretik ikusita Atzerako zorrotza atzetik ikusita


Atzerako kabriola egiten da onela:

Aurrerako txorrotxa bukatu bezin laister ezkerreko oña altxatuta atzerontz txit luzaturik airean daukala, jo bear du eskuikoarekin aurrena gañean eta gero azpian, eta ezkerrekoa lurrean ifintearekin batean, luzatu bear du eskuikoa atzerontz al duen guzia aire aundiarekin.