Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
Aurrerako zorrotza
Atzerako muriska
Eskuineko muriska
Ezkerreko muriska
Muriska txingokoak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Oinen mugimenduari dagokionez, aurreruntz egindako zorrotza bezalakoa da eskuineko muriska, baina aurreruntz egin beharrean, albo batera, eskuineko aldera egin behar da muriska. Hasierako posiziotik abiatuta, ezkerreko oinarekin txingo egin eta eskuineko oina luzatuta ateratzen da zuzen-zuzen eskuinera.
Eskuineko oina airean dagoela eta ezkerreko oinarekin demi-plié eginez jauzi egin: ezkerreko oinarekin eskuineko hanka azpitik jo behar du eta ondoren gainetik. Eskuineko oina lurrera jaitsi eta ezkerrekoa ongi luzatuta eta ezkerreruntz aterata utzi behar da airean.


Zearrerako muriska edo kabriola eskuiko alderakoa, egiten da onela:

Zearka edo saieska egin bear du kabriola eskuiko aldera, aurrerako txorrotxa egiten duen gisa berberean, oñ biak eskuirontz txit luzaturik, eta gorputza ezkerrerontz makurtzen duela.