Hasierako posizioa
  Muriskak
  Gurpilak
  Sentziloak
  Oin-punta gailur
  Oin-punta orpokoak
  Oin-punta irradakan
  Lauarinak
  Lasterkak
  Zorrotzak
Aurrerako zorrotza
Atzerako muriska
Eskuineko muriska
Ezkerreko muriska
Muriska txingokoak
  Txingo luze paseoa
  Zango ostikoa
  Jira galdua
  Deiak
  Azken-azkena
  Trantsiozko urratsak
  Lehen aldaira
  Bigarren aldaira
  Hirugarren aldaira
  Laugarren aldaira
  Bostgarren aldaira
  Seigarren aldaira


Oinen mugimenduari dagokionez, atzeruntz egindako zorrotza bezalakoa da ezkerreko muriska, baina atzeruntz egin beharrean, albo batera, ezkerreko aldera egin behar da muriska. Hasierako posiziotik abiatuta, eskuineko oinarekin txingo egin eta ezkerreko oina luzatuta ateratzen da ezkerrera.
Ezkerreko oina airean dagoela eta eskuineko oinarekin demi-plié eginda, jauzi egin: eskuineko oinarekin ezkerreko hanka azpitik jo behar du eta ondoren gainetik. Ezkerreko oina lurrera jaitsi eta eskuinekoa ongi luzatuta eta eskuineruntz aterata utzi behar da airean.Zearkako kabriola ezkerreko aldera, egiten da modu onetan:

Atzerako muriska edo kabriola egiten duen bezala bear du egin ezkerreko aldera saieskarakoa, oñ biak al duen guzia ezkerrerontz luzaturik eta gorputza eskuirontz makurturik.